Rehabilitering

I Landstinget i Kalmar län erbjuds du hjälp med din rehabilitering av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Rehabilitering innebär att återfå eller bibehålla bästa möjliga funktions- och aktivitetsnivå efter skada eller sjukdom.

Arbetsterapin kan hjälpa dig med träning, ortosutprovning och ger råd om praktisk ergonomi för att du på bästa sätt ska klara av din vardag.

Sjukgymnasterna/fysioterapeuterna kan hjälpa till med bedömning och behandling i form av träning som väljs utifrån dina behov och förutsättningar för att du ska återfå så bra funktionsförmåga som möjligt.

Landstinget i Kalmar län har inget remisstvång. Du är välkommen att kontakta oss direkt.