Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar

Telefon: 0480-811 70
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och assisterande personal har kontinuerlig kontakt med alla kliniker inom akutsomatisk vård.Insatserna görs mot avdelningar och inneliggande patienter. Poliklinisk verksamhet förekommer inom specialistområden.

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-15:00

Postadress: Arbetsterapin och, fysioterapin, Hus 48 plan 1, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar