Distriktsrehabiliteringen Söderåkra

Telefon: 0486-215 88
Besöksadress: Kyrkvägen 28, Söderåkra

Distriktsrehabiliteringen Söderåkra

Till oss kommer du för rehabilitering efter sjukdom eller skada.

Du som kommer till oss kan ha besvär från rörelse- och stödjeorganen, det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. Till exempel kanske du har ont i ryggen eller behöver rehabilitering efter en fraktur. Du som kommer till oss kan också ha besvär som är kopplade till en neurologisk sjukdom eller stressrelaterade besvär.

Vi erbjuder arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Arbetsterapeuten hjälper dig som har svårt att klara av dina dagliga aktiviteter till följd av skada eller sjukdom. När du träffar en arbetsterapeut får du hjälp med att reda ut vilken aktivitetsförmåga du har och vad du behöver för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten hjälper dig som har en funktionsstörning som begränsar eller hotar din rörelseförmåga. När du träffar en fysioterapeut/sjukgymnast så kan du få hjälp med att bedöma och träna din muskelstyrka, rörlighet, balans, kondition och koordination.

Öppettider: Måndag 07:30-16:00, Tisdag 07:30-17:00, Onsdag-Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-14:00

Postadress: Distriktsrehabiliteringen, Kyrkvägen 28, 385 51 Söderåkra