Ambulans

Ambulanssjukvården Kalmar län

Telefon: 0480-810 00
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Ambulanssjukvården Kalmar län

Ambulanssjukvårdens huvudsakliga uppgift är att tillgodose befolkningens behov av ambulanssjukvård, utöva bussentreprenad åt Kalmar läns beställningscentral.

Ambulanssjukvårdens mål är att garantera alla invånare i länet en ambulanssjukvård med hög kvalitet, inriktad på korta väntetider, förtroendefullt och ett värdigt bemötande och därtill en professionell vård och behandling. Vidare ska 85 procent av invånarna, vid ett prio ett larm (blåljus), få hjälp inom 20 minuter.

Postadress: Ambulanssjukvården Kalmar län, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar