Anestesi- och intensivvårdskliniken Kalmar

Anestesi- och intensivvårdskliniken utgörs av centraloperation, intensivvårdsavdelningen med uppvakningsavdelningen och steriltekniska enheten.

Till centraloperation kommer patienter från sjukhusets alla kliniker för att opereras.

På intensivvårdsavdelningen finns plats för patienter som har behov av livsuppehållande behandling och/eller avancerad övervakning. Här finns även  uppvakningsavdelningen där de flesta nyopererade patienterna övervakas efter operationen.

Vid steriltekniska enheten paketereras och steriliseras operationsinstrument från sjukhusets operationsavdelningar och externa kunder.