Steriltekniska avdelningen Kalmar

Telefon: 0480-810 12
Besöksadress: Steriltekniska enheten, Hus 19, plan 4, Länssjukhuset, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Steriltekniska enheten

Vid steriltekniska enheten arbetar vi huvudsakligen med paketering och sterilisering av operationsinstrument från sjukhusets operationsavdelningar samt en del externa kunder.

Telefontid: Måndag-Fredag 07:00-16:00

Öppettider: Måndag-Fredag 07:00-18:00

Postadress: Steriltekniska enheten, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar