Barn- och ungdomskliniken Kalmar

Telefon: 0480-815 86
Besöksadress:Hus 18, plan 2 och 4
Postadress: Barn- och ungdomskliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar

Barn- och ungdomskliniken ger specialiserad vård till barn och ungdomar 0–18 år. Hos oss får barn och ungdomar vård och omsorg dygnet runt.

Vårt mål är att alltid ha en hög medicinsk kvalitet i kombination med ett gott omhändertagande. Vi arbetar utifrån barnkonventionen och vår vision är "barnens bästa i alla lägen".

Barn- och ungdomskliniken har 2 slutenvårdsavdelningar, mottagning, dagvård och barnakut, lekterapi och en sjukhusskola. Vi samarbetar tätt med kurator, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.