Barn- och ungdomsavdelning 25

Barn- och ungdomsavdelning 25 Kalmar

Telefon: 0480-815 86
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Barn- och ungdomsavdelning 25 Kalmar

På barn- och ungdomsavdelningen 25 vårdas barn och ungdomar som sökt vård på grund av skada eller sjukdom.

Till oss kommer barn som först har sökt vård på barnakutmottagningen eller akutmottagningen.

Vi arbetar i team vilket gör det möjligt för oss att ge barnet individuell vård utifrån dennes speciella behov. För oss är det sjuka barnets familj en självklar del i vårdarbetet, vilket gör att du som vårdnadshavare får och bör vara med under hela den tid som barnet vårdas hos oss.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Barn- och ungdomsavdelning 25, 391 85 Kalmar