Astma- och allergologimottagning

Till Astma- och allergologimottagning kommer du på remiss från öppenvården. Vi tar emot barn och ungdomar från spädbarnsåldern och upp till 18 år.

Patienterna har måttlig/svår astma, ofta i kombination med andra allergiska sjukdomar som eksem, födoämnesallergi, allergiska ögon och näsbesvär. Även barn med andra kroniska lungsjukdomar än astma utreds och behandlas här.

Allergisk sjukdom av varierande svårighetsgrad drabbar mer än 30 procent av alla barn och ungdomar. Cirka 10 procent av alla barn och ungdomar har astma.

Majoriteten av dessa barn sköts i öppenvården utanför sjukhuset. De barn som har de mest uttalade besvären eller kombination av olika allergiska symptom som eksem, födoämnesallergi och hösnuva kan behöva utredas och behandlas på Allergimottagningen. Fortsatt vård kan ofta ske i samarbete med primärvården.