Diabetesmottagning

Välkomna till Diabetesteamet Barn- och ungdomskliniken i Kalmar.

Här kommer du kunna titta runt för att få reda på våra mottagningstider, skolinformation, tider för diabetescafé och våra årliga diabetesdagar när sidan är helt uppbyggd. Här kommer också att finnas fakta kring diabetes i vårt PM, principer kring insulindosering med 100- och 500-regeln, presentation av teamet, nyttiga och spännande länkar för att komma i kontakt med andra diabetesungdomar och familjer.

Diabetescafé

Sista måndagen, kl 14-16 i varje månad, för barn upp till årskurs två. Föranmälan till Lekterapin.

Information till skolpersonal

Första tisdagen i varje månad kl 15.15 - 16.15. Samling i väntrummet på barnmottagningen, hus 18, plan 2. Ring och meddela på telefonsvararen att ni kommer och hur många som kommer. Föranmälan till telefon 0480-813 11.

Mer information för skolpersonal, extern länk

Anhöriginformation

Information till anhörig, mor- och farförälder eller kompis, andra tisdagen i varje månad kl 15:15 - 16:00. Föranmälan 0480 81311.

Diabetesdag

Ett av läkarbesöken varje år är en diabetesdag mellan 08.30-13:30 där barn och ungdomar i samma åldrar och föräldrar träffas var för sig för att byta erfarenheter med diabetesteamet. Inbjudan skickas ut. Om ni inte har möjlighet att komma bör ni komma på Öppen mottagning för kontroll av HbA1c. Nästa läkarbesök blir efter 3 mån.