Hjärtmottagning

Välkomna till Hjärtmottagningen vid Barn- och ungdomskliniken i Kalmar. Vi arbetar med uppföljning och rådgivning till barn och ungdomar.

Skolinformation

Information/skolbesök till lärare, förskolepersonal och skolsköterska vid behov efter kontakt med hjärtteamet.

Konsultmottagning

En gång per termin kommer en barnkardiolog från Universitetssjukhuset i Lund för gemensam mottagning.

Gertrud

Videokonferenssystem som ger möjlighet till kontakt med andra barnhjärtmottagningar i Sverige. Bland annat kan ultraljudsbilder visas.

Swedcon

Nationellt register över medfödda hjärtfel.