Sjukhusskola

Sjukhusundervisning

Barn som vårdas på sjukhus och som tillhör den obligatoriska grundskolan och gymnasieskolan, har samma rätt till undervisning som andra barn enligt skollagen. Undervisningen leds av legitimerad lärare och bedrivs i skollokal i Hus 15 eller inne på Barn- och Ungdomsklinikens vårdavdelning. Sjukhusundervisningen anpassas efter barnets bästa, behov och intressen och ska så långt det är möjligt motsvara ordinarie skolas. Ordinarie skola har alltid ansvaret för elevens utbildning.

Personal:

Katarina Wästanfors, leg.lärare

Telefon: 0480 / 819 85, 45 33 28

Öppettider:

må – tors: 9.00 – 16.00 fre: 9.00 – 12.00 eller efter överenskommelse