Barnkliniken

Barnakutmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-815 86
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Barnakutmottagningen Kalmar

Till oss kommer du och ditt barn när ditt barn blivit akut sjukt.

Ring sjukvårdsupplysning 1177 för att få veta vart ni ska vända er.
Till sjukvårdsupplysningen 1177 kan du ringa dygnet runt för att få råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska. Du kan också få sjukvårdsrådgivning via webbplatsen 1177.se. Ibland räcker det med att man kontaktar vårdcentralen dagtid, alternativt kan 1177 boka in en tid på primärvårdsjouren samma kväll.

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre med medicinska sjukdomar som t.ex. kramper eller andningsbesvär. Barn med kirurgiska sjukdomar såsom buksmärta eller hjärnskakning samt ortopediska sjukdomar såsom skelettskador bedöms dock på akutmottagningen i hus 19.

När du kommer till oss får du och ditt barn först träffa en sjuksköterska som bedömer ditt barns tillstånd. Ibland räcker det med att ni får råd och stöd av sjuksköterskan och ibland behöver barnet även träffa en läkare.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Barnakutmottagningen, 391 85 Kalmar