Barnkliniken

Barnakutmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-815 86
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Barnakutmottagningen Kalmar

Till oss kommer du och ditt barn när ditt barn blivit akut sjukt.

När du kommer till oss får du och ditt barn först träffa en sjuksköterska som bedömer ditt barns tillstånd. Ibland räcker det med att ni får råd och stöd av sjuksköterskan och ibland behöver barnet även träffa en läkare.

Till sjukvårdsupplysningen 1177 kan du ringa dygnet runt för att få råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska om vad du ska göra och/eller vart du ska vända dig för att få vård. Du kan också få sjukvårdsrådgivning via webbplatsen 1177.se.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Barnakutmottagningen, 391 85 Kalmar