Neonatalavdelningen Vaggan Kalmar

Neonatalavdelningen Vaggan Kalmar

Telefon: 0480-846 95
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Neonatalavdelningen Vaggan Kalmar

Till oss kommer du med ditt barnet fötts för tidigt eller behöver extra tillsyn.

Du och ditt barn kommer också till oss om barnet är fullgånget, men sjukt. Det kan till exempel handla om att barnet behöver behandling för gulsot, en infektion eller att barnet har andningsproblem.

I möjligaste mån försöker vi se till att du som förälder och ditt barn kan vara tillsammans under vårdtiden eftersom det är viktigt att du är delaktig i omvårdnaden av barnet. Vi erbjuder hjälp och stöd med amningen och ser till att ni får tid till att förbereda er inför hemgång. Därför har vi ett BB-rum där ni kan vara tillsammans.
Om ditt barn har vårdats hos oss en längre tid kan det bli aktuellt med ett återbesök hos en läkare och/eller sjuksköterska.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Neonatalavdelningen Vaggan, 391 85 Kalmar