Strålskydd, att tänka på för patienten

Om du är gravid eller ammande gäller speciella regler. Kontakta Nukleärmedicinska avdelningen, tel 0480-81223.

Det radioaktiva läkemedel du kommer att få ger en förhållandevis liten stråldos till dig och utsöndras främst via njurar och urinblåsa. Därför bör du dricka lite extra och tömma blåsan ofta och vara extra noga med handhygienen efter toalettbesök.

Efter vissa radioaktiva undersökningar rekommenderas även att undvika nära kontakt (hålla avstånd på minst 1 m) med barn och gravida. Om detta gäller för din undersökning så har du fått information om detta i din kallelse.