Geriatriska kliniken Kalmar

Geriatrik och palliativ medicin - Helhetsvård för dig - Arbetsglädje för oss.

Geriatriska kliniken erbjuder slutenvård, hemsjukvård och poliklinisk verksamhet för dig som behöver oss. Vi strävar efter:

  • Att se och utveckla det friska hos de mest sjuka.
  • Att erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till alla som behöver det.
  • Att leda och utveckla den geriatriska och den palliativa medicinens innehåll och omfattning i Landstinget i Kalmar län.
  • Att särskilt prioritera de patienter som har de största behoven.
  • Att vården ska kännas trygg.
  • Att riskerna ska minimeras.

Geriatrik = Medicinsk specialitet om åldrandets sjukdomar.

Palliativ medicin = Medicinskt ämnesområde om lindrande vård i livets slutskede.