Enheten för palliativ medicin EPM

Enheten för palliativ medicin (EPM) organiserar den specialiserade palliativa vården i landstinget i Kalmar län.

Den palliativa vårdfilosofin innebär vård med helhetssyn, det vill säga fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov analyseras och åtgärdas i vården. Syftet med vården är ökad livskvalitet och minskat lidande trots svår sjukdom och förestående död. Våra hörnpelare är teamarbete, kommunikation, anhörigstöd och symtomkontroll.

Vi föreläser på vårdutbildningar på högskolan och för AT/ST-läkare och arrangerar regelbundet utbildningar, bl.a. för palliativa ombud ute i kommunerna och på sjukhusen.

Vi är uppdelade i olika verksamheter för att kunna erbjuda möjlighet till palliativ vård av god kvalitet oberoende av patientens bostadsort och vårdmiljö.

På avdelning 30 har vi slutenvård, i vår Lasarettsanslutna hemsjukvård (LAH) har vi egen specialiserad palliativ hemsjukvård och via våra palliativa rådgivningsteam södra (södra länets 6 kommuner) och norra (norra länets 6 kommuner) når vi dem som bor långt från länssjukhuset eller som vårdas på andra avdelningar på länets tre sjukhus.