Geriatriska kliniken avdelning 30 Kalmar

Telefon: 0480-448 059
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Palliativ vård avdelning 30

Avdelning 30 är en avdelning för specialiserad palliativ vård.

Vi tar emot dig som har symtom av obotlig cancersjukdom eller annan obotlig sjukdom.

Under vårdtiden erbjuds du minst ett bokat informations- och planeringssamtal med läkare och sjuksköterska. Under detta formuleras mål som ska uppnås under vårdtiden och vad som behöver följas upp när du blivit utskriven. Under detta samtal är förstås dina närstående välkomna att delta, om du vill. Innan du skrivs ut genomförs vårdplanering även med kommunen och primärvården.

Telefontid: Måndag-Söndag 00:00-24:00

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Geriatriska kliniken avd. 30, 391 85 Kalmar