Sinnenas park

Sinnenas park ligger bredvid Länssjukhuset och den Geriatriska kliniken.

Sinnenas park handlar om att vi människor behöver platser där vi kan stanna upp och reflektera över den tillvaro vi befinner oss i. Den tillvaron är idag en värld med stressande inslag i vardagen, en värld med människor drabbade av sjukdom och funktionshinder, en värld som präglas av ekonomiska krav och ständigt nya prestationer.

Vi behöver ha platser där man kan stanna upp och bara vara i nuet, att få möjlighet att uppleva med sina egna sinnen. Vi behöver platser i tillvaron för eftertanke, men också platser för kreativa tankar och nya framgångsidéer.
Sinnenas Park är en sådan plats, för just dina sinnen. Om Du bara vill.

Mål, syfte och bakgrund

Vi vill hitta det friska hos de mest sjuka. I sinnenas park ska du finna de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft. De fyra elementen står för det beständiga, trygga, oföränderliga.

Sinnena står för flyktiga förnimmelser i nuet. Tillsammans kan de ge oss en inre ro och avkoppling. Det är syftet med Sinnenas Park, som är fylld av dofter, ljud, känslor, smaker, synintryck och inre upplevelser.

Sinnenas Park skapades ur en tanke/idé från verksamhetschef Arne Sjöberg vid jul-nyår 2006-2007. Med många människors vilja och hjälp kunde Sinnenas Park invigas i maj månad 2008.