Habiliteringen Kalmar

Telefon: 0480-843 00
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Habiliteringen Kalmar

På habiliteringen ger vi råd, stöd, utbildning och behandling till barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga.Du som kommer till oss kan exempelvis ha en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Det kan handla om intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi arbetar också med barn med förvärvade hjärnskador, det vill säga hjärnskador som drabbar en person som tidigare varit frisk och som har uppkommit genom olycka eller sjukdom.

Du som kommer till oss får möjlighet att träffa andra i samma situation, ni kan träna tillsammans och utbyta erfarenheter. Det finns också olika gruppaktiviteter och kurser att vara med i. Vi kan också hjälpa dig och dina närstående med en individuell planering som utgår från dina behov, mål och förutsättningar.

Telefontid: Måndag 08:00-12:00, Måndag 12:45-16:00, Tisdag 09:30-12:00, Tisdag 12:45-16:00, Onsdag 08:00-12:00, Onsdag 12:45-16:00, Torsdag 08:00-12:00, Torsdag 12:45-16:00, Fredag 08:00-12:00, Fredag 12:45-15:00

Öppettider: Måndag 07:30-16:00, Tisdag 09:30-16:00, Onsdag 07:30-16:00, Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-15:00

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar , Habiliteringen , 391 85 Kalmar