Grupp- och kursverksamhet på habiliteringen hösten 2018

Gruppverksamheten vänder sig till personer med medfödda eller förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar som har kontakt med habiliteringen.

Vi har även ett utbud för deras föräldrar och anhöriga. Här kan ni få råd, stöd och utbildning. Ni kan ta del av aktiviteter där ni kan utbyta erfarenheter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens och ungdomarnas utveckling och delaktighet i samhället, en väg till ett meningsfullt liv.

Träning i behandlingsbadet

På habiliteringen bedriver vi träning i behandlingsbadet för personer upp till 18 år och som har kontakt med habiliteringen. Finns det intresse att delta, vänligen ta kontakt med vederbörandes sjukgymnast på habiliteringen för behovsbedömning.

Kostnadsfria besök

Besöken hos habiliteringen är kostnadsfria. Kom dock ihåg att avboka inplanerade besök och gruppverksamhet minst ett dygn i förväg om ni inte kan delta. Om ni uteblir utan att lämna återbud debiteras en avgift. Mer information om avgifter och betalning

Reseersättning

Resa till kurs- och gruppverksamhet räknas som sjukresa och ger rätt till reseersättning. Kontakta habiliteringens reception för att få aktuell blankett. Mer information om sjukresor finns på KLT:s webbsida.

Tillfällig föräldrapenning och kontaktdagar

För ledighet från förvärvsarbete i samband med habiliteringens gruppverksamhet och kurser finns möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan också få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildningar. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram till dess barnet fyller 16 år. Ta kontakt med Försäkringskassan för mer information. 

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 30 augusti.

  Tillfälle 2: 4 oktober.

  Tillfälle 3: 6 december.

  Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Maria Mignéus, logoped
  Telefon: 0480-840 61

  Susanne Jennemyr, specialpedagog
  Telefon: 0480-840 26

 • Autism - perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid:  Den 14 september.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog
  Telefon: 0480-840 26

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 9 november, kl. 13.30-16.00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog
  Telefon: 0480-840 26

  Kontakt: Katarina Roberg, PTP-psykolog
  Telefon: 0480-842 47

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Kursen består av två kurstillfällen. En anmälan innebär anmälan till båda tillfällena.

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: 5 oktober.

  Kurstillfälle 2: 12 oktober.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 26 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer, i olika åldrar och med olika typer av kommunikations- och kognitionssvårigheter, att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 25 oktober, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 17 oktober till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen telefon 0480-843 00.

 • Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen RättVisat

  Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen RättVisat och hur man lägger in information i den.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med appen RättVisat, nerladdad från App Store. Appen är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 10 oktober, kl. 14.00-16.30.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 1 oktober till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen, telefon 0480-843 00.

 • Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

  Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledare påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med appen Fotokalendern nerladdad från App Store. Appen är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kognitions- och/eller kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 15 oktober, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 8 oktober till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • InPrint 3 – programvara för bildhantering dator

  OBS! Kvällstid.
  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får också tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: Kursen består av två kurstillfällen, en anmälan innebär anmälan till båda tillfällena.

  Tidpunkt:
  Kurstillfälle 1: 4 oktober.
  Kurstillfälle 2: 11 oktober.

  Tid: Kl. 17.00-20.00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 26 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

Övriga kurser och grupper

 • Föreläsning om cerebral pares

  Flera yrkeskategorier kommer att föreläsa om olika aspekter av cerebral pares.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn och ungdomar med diagnos eller misstänkt cerebral pares. Inbjudan kommer även att skickas till patienter med relevant diagnos.

  Datum: 15 november.

  Tid: 14:00-17:30.

  Plats: Föreläsningssal Epidemin, hus 16, plan 2, Länssjukhuset i Kalmar.

  Avgift: Ingen avgift. Fika kan köpas till självkostnadspris.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon 0480-843 00.

  Kontakt: Kajsa Bergman, sjukgymnast 
  telefon 0480- 837 69,

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30

  Startdatum: Den 30 augusti.

  Slutdatum: Den 6 december. (Inställt den 1 november.)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, för kontakt med din sjukgymnast, eller anmäl  via webbanmälan.

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 27.