Autism

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 30 augusti.

  Tillfälle 2: 4 oktober.

  Tillfälle 3: 6 december.

  Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Maria Mignéus, logoped
  Telefon: 0480-840 61

  Susanne Jennemyr, specialpedagog
  Telefon: 0480-840 26

 • Autism - perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid:  Den 14 september.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog
  Telefon: 0480-840 26

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 9 november, kl. 13.30-16.00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog
  Telefon: 0480-840 26

  Kontakt: Katarina Roberg, PTP-psykolog
  Telefon: 0480-842 47