Autism - perception och inlärning

Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen.

Tillfälle 1: 2 februari
Tillfälle 2: 20 april

Kl. 14:00-16:30.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
0480-843 00, eller via webbanmälan.

Kontakt: Receptionen

Telefon: 0480-843 00