Autism - perception och inlärning

Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tid:  Den 14 september.

Kl. 13:30-16:00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
0480-843 00, eller via webbanmälan.

Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog
Telefon: 0480-840 26