Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tidpunkt: 9 november, kl. 13.30-16.00

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Deltagare: Obegränsat antal.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog
Telefon: 0480-840 26

Kontakt: Katarina Roberg, PTP-psykolog
Telefon: 0480-842 47