Kommunikation och struktur

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Kursen består av två kurstillfällen. En anmälan innebär anmälan till båda tillfällena.

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: 5 oktober.

  Kurstillfälle 2: 12 oktober.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 26 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer, i olika åldrar och med olika typer av kommunikations- och kognitionssvårigheter, att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 25 oktober, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 17 oktober till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen telefon 0480-843 00.

 • Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen RättVisat

  Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen RättVisat och hur man lägger in information i den.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med appen RättVisat, nerladdad från App Store. Appen är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 10 oktober, kl. 14.00-16.30.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 1 oktober till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen, telefon 0480-843 00.

 • Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

  Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledare påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med appen Fotokalendern nerladdad från App Store. Appen är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kognitions- och/eller kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 15 oktober, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 8 oktober till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • InPrint 3 – programvara för bildhantering dator

  OBS! Kvällstid.
  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får också tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: Kursen består av två kurstillfällen, en anmälan innebär anmälan till båda tillfällena.

  Tidpunkt:
  Kurstillfälle 1: 4 oktober.
  Kurstillfälle 2: 11 oktober.

  Tid: Kl. 17.00-20.00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 26 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.