InPrint 3 – programvara för bildhantering dator

OBS! Kvällstid.
I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får också tips på material som kan skapas i programmet.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

Omfattning: Kursen består av två kurstillfällen, en anmälan innebär anmälan till båda tillfällena.

Tidpunkt:
Kurstillfälle 1: 4 oktober.
Kurstillfälle 2: 11 oktober.

Tid: Kl. 17.00-20.00.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 26 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
telefon: 0480-843 26.