Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen RättVisat

Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen RättVisat och hur man lägger in information i den.

OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med appen RättVisat, nerladdad från App Store. Appen är gratis.

Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

Omfattning: Ett kurstillfälle.

Tidpunkt: Den 10 oktober, kl. 14.00-16.30.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 1 oktober till receptionen,
telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt:
Receptionen, telefon 0480-843 00.