Widgit Go

App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

Omfattning: Kursen består av två kurstillfällen. En anmälan innebär anmälan till båda tillfällena.

Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

Kurstillfälle 1: 5 oktober.

Kurstillfälle 2: 12 oktober.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast den 26 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
telefon: 0480-843 26.