Föreläsning om cerebral pares

Flera yrkeskategorier kommer att föreläsa om olika aspekter av cerebral pares.

Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn och ungdomar med diagnos eller misstänkt cerebral pares. Inbjudan kommer även att skickas till patienter med relevant diagnos.

Datum: 15 november.

Tid: 14:00-17:30.

Plats: Föreläsningssal Epidemin, hus 16, plan 2, Länssjukhuset i Kalmar.

Avgift: Ingen avgift. Fika kan köpas till självkostnadspris.

Anmälan: Ring receptionen, telefon 0480-843 00.

Kontakt: Kajsa Bergman, sjukgymnast 
telefon 0480- 837 69,