Tolkcentralen för döva och hörselskadade Kalmar

Tolkcentralen för döva och hörselskadade Kalmar

Telefon: 0480-845 44
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Tolkcentralen för döva och hörselskadade

Vi finns till för dig som är döv, gravt hörselskadad eller har dövblindhet och är folkbokförd i Kalmar län.

Vi hjälper till med teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning. Det innebär bland annat tolkning i olika vardagssituationer som till exempel:
hälso- och sjukvård, vissa arbetsrelaterade uppdrag, begravningar, dop och bröllop, fritid, viss samhällsservice.

Tolken är bara närvarande för att göra samtalet möjligt, inte för att delta i det. Tolken förmedlar allt som sägs och tecknas på ett neutralt och opartiskt sätt.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-16:30

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:30

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Tolkcentralen för döva , och hörselskadade, 391 85 Kalmar