Sårteamet, hus 2

Sårteamet Kalmar

Telefon: 0480-819 82
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Sårteamet Kalmar

Sårteamet är en resurs på Länssjukhuset Kalmar och konsulteras av klinikerna vid sår, förband eller tryckavlastning.

Vi deltar i multidisciplinär mottagning på hudkliniken samt diabetesfotmottagning på medicinkliniken. Vi har även en egen uppföljande sårmottagning på hudmottagningen.

Sårteamet är lokaliserat på hudmottagningen hus 2, plan 6 och bemannas av 2 sjuksköterskor. Vid sårproblem tar man i första hand kontakt med sin hälsocentral som gör en första bedömning. Om något är oklart eller att såret inte läker som förväntat remitterar dom vidare till sårteamet.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-09:30

Postadress: Sårteamet, Hudkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar