Sårteamet, hus 2

Sårteamet Kalmar

Telefon: 0480-819 82
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Sårteamet Kalmar

Sårteamet är en resurs på Länssjukhuset Kalmar och konsulteras av klinikerna vid sår, förband eller tryckavlastning.

Vi deltar i multidisciplinär mottagning på hudkliniken samt diabetesfotmottagning på medicinkliniken. Vi har även en egen uppföljande sårmottagning på hudmottagningen.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-09:30

Postadress: Sårteamet, Hudkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar