Infektionskliniken Kalmar

Infektionskliniken har länsövergripande ansvar för högspecialiserad infektionsvård. Infektionskliniken består av en mottagning och en vårdavdelning.

Infektionsmottagning

Infektionsmottagningen handlägger patienter med hepatit, HIV, tuberkulos, immunbrist, infekterade sår och tropiska infektionssjukdomar. Vi har också en vaccinationsmottagning och resemedicinsk mottagning samt sprututbytesverksamhet.

Vaccinationsmottagning

Vaccinationsmottagningen som är lokaliserad på infektionsmottagningen arbetar med vaccinationer och resemedicinsk rådgivning.

Sprututbytesprogram

Sedan sommaren 2012 har vi också ett sprututbytesprogram för missbrukare.

Vårdavdelning

Vi har en vårdavdelning på Länssjukhuset i Kalmar.

Konsultverksamhet

Vi bedriver konsultverksamhet på samtliga tre sjukhus i länet.

Forskning

Vid kliniken bedrivs forskning om infektionssjukdomar.

Blodsmitta

Infektionsmottagningen handlägger skador med risk för blodsmitta.