Sprututbytesprogrammet

Sprututbytesprogrammet startade sommaren 2012 och är sanktionerat av Socialstyrelsen.

Patienterna testas för HIV och hepatit samt erbjuds vaccination mot hepatit A och hepatit B. Många medicinska problem åtgärdas i öppenvård. Ett övergripande mål är att etablera kontakt mellan missbrukarna och socialtjänst/beroendeklinik.

Sprututbytet är till för att bland annat motverka smittsamma sjukdomar, framför allt hepatit C och HIV.

Personalen på sprututbytet motiverar till drogfrihet med stödjande samtal.

Vi som arbetar här är:

• sjuksköterskor
• läkare - finns vid behov

Öppettider:

Måndag-torsdag 09:30-11:00, 14:00-16:00
Fredag 09:30-11:00, 13:00-14:00