Samvårdsavdelning 39

Infektionskliniken delar vårdavdelning med Öron-, näs- och halskliniken. Avdelningen ligger i hus 16 plan 3.