Hus 16, våning 3

Infektionsavdelning 39 A Kalmar

Telefon: 0480-811 41
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Infektionsavdelning 39A

Infektionskliniken delar vårdavdelning med Öron- Näsa- Halskliniken.

Avdelningen ligger i hus 16 på plan 3.

Infektionskliniken har tillgång till 18 vårdplatser på avdelningen, varav 7 är isoleringsrum. Vi har också tillgång till vårdplatser på sjukhusets akutvårdsavdelning (AVA) som ligger intill stora akuten.

De vanligaste diagnoserna är svåra luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, ortopediska infektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, blodförgiftning och maginfluensa.

Vi vårdar också patienter med influensa, HIV, hepatit, infektioner i nervsystemet (t. ex. hjärnhinneinflammation), endokardit (hjärtklaffsinfektion) och tropiska infektionssjukdomar.

Isoleringsvård kan bli aktuellt vid tuberkulosutredning, influensa, vinterkräksjuka och annan tarminfektion, vid infektioner med multiresistenta bakterier (t. ex. MRSA) och för personer med ökad känslighet för infektioner.

Vi har ett nära samarbete med andra specialiteter.

Telefontid: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Samvårdsavdelning 39A, Infektionskliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar