Vaccinationsmottagningen

Vaccinationsmottagningen som är lokaliserad på infektionsmottagningen erbjuder resemedicinsk rådgivning och vaccinationer.

Infektionsmottagningens läkare och sjuksköterskor har specialistkompetens inom resemedicin och resevaccin.

Kontakta oss i god tid innan du ska ut och resa för att vara säker på att du hinner få din vaccination. Många gånger behöver vaccinationen påbörjas 4-6 veckor före avresan. För kontaktinformation se Infektionsmottagningen. Om du har ett vaccinationskort och/eller WHO:s gula vaccinationsbevis är vi tacksamma om du tar med dig dessa.

Hälsoråd och vaccinationer vid utlandsresor

Om du får hög feber inom tre månader efter vistelse i länder med tropiskt klimat bör du omgående kontakta infektionsmottagningen, på jourtid 1177, för att utesluta malaria.