Inför ditt besök på Länssjukhuset i Kalmar

Här finns information om sådant som kan vara bra att känna till inför ditt besök på länssjukhuset.

Apotek

På länssjukhuset finns två apotek.

Besökstider/Blommor

Besökstiderna skiljer sig åt mellan olika avdelningar. Undvik parfym när du ska besöka sjukhuset. Av hänsyn till allergiker har vissa avdelningar blomförbud. Kontakta avdelningspersonal om vad som gäller.

Buss/Taxi

Kalmar Länstrafik (KLT) har flera busslinjer som passerar sjukhuset varje halvtimma. Busshållplatser finns placerade i nära anslutning till sjukhusets infarter. Mer information och tidtabeller finns på KLTs webbplats.

Särskilda TV-monitorer i sjukhusentrén visar information från KLT om aktuella bussavgångar från sjukhuset. Vilken hållplats som gäller läser man av på en orienteringstavla bredvid. Att åka sjukresa med buss är gratis.

Taxi kan beställas på särskilda telefoner i huvudentrén.

Cafeteria, pressbyrå och restaurang

I huvudentrén finns cafeteria, kiosk och restaurang. Här kan du läsa matsedeln för restaurang Träffpunkten samt se vilken patientmat som serveras.

Fotografering

Fotografering är inte tillåtet på länssjukhuset.

Frisör

På entréplanet i hus 21 med ingång från den stora parkeringen ligger frisersalongen Intermezzo frisör & shop.

Mobiltelefoner och datorer

På sjukhusområdet är användning av mobiltelefon tillåten utom inom särskilt utmärkta zoner. Fråga avdelningspersonal om du är osäker på vad som gäller.

Parkering

Det finns flera parkeringsmöjligheter runt sjukhusområdet. På kartan kan du se vilken som är närmast för dig.

Sjukhuskyrka

I huvudentrén finns Sjukhuskyrkan, som arbetar på uppdrag av Svenska kyrkan och frikyrkorna. Sjukhuskyrkan är till för patienter, anhöriga och personal. Andaktsrummet är öppet för besök och andakt.

Tobaksfritt

Ingen tobak säljs i våra kiosker. Rökning får endast ske på anvisade platser, ej direkt utanför landstingets entréer, på balkonger eller liknande för att visa hänsyn till astmatiker och för att minska den passiva rökningen.

På 1177.se kan du läsa mer om tobaksberoende samt få information om hur du kan få stöd för att bli tobaksfri.