Kirurgkliniken Kalmar

Vi erbjuder kirurgisk och urologisk sjukvård på specialistnivå samt endoskopiska undersökningar.
Våra verksamheter finns i Hus 18 och Hus 15.

Vi är gemensam klinik med kirurgkliniken på Oskarshamns sjukhus vilket innebär att verksamheten är förlagd på båda sjukhusen. Vi har gemensam väntelista till våra mottagningar och operation för att kunna tillhandahålla kortare väntetider. Planerade operationer med förväntad kort vårdtid utförs i första hand i Oskarshamn.

Vi har som mål att klara Kalmar läns landstings vårdgaranti. Det innebär att du får tid för bedömning hos oss inom 45 dagar. Förutsättningen är att du först fått en förberedande bedömning gjord via din husläkare, företagshälsovård eller annan specialistklinik.

Telefonnummer och eventuella telefontider finns under respektive mottagning/enhet.