Kvinnokliniken Kalmar

Kvinnokliniken arbetar med mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, gynekologi, specialistmödravård och uroterapi.

Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet. Vi finns på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och familjecentraler, totalt 13 mottagningar.

Den gynekologiska delen, mottagning och avdelning, inriktar sig på gynekologiska sjukdomar och behandlingar samt tidiga graviditetskomplikationer fram till och med graviditetsvecka 21.

förlossningen/BB vårdas mammor och barn i samband med förlossning samt gravida kvinnor med graviditetskomplikationer fr.o.m. graviditetsvecka 22.

Specialistmödravården står för flertalet ultraljudsundersökningar/ ultraljudsscreening under graviditet, samt sköter gravida kvinnor med komplicerande sjukdomstillstånd