BB-mottagningen

BB-mottagningen Kalmar

Telefon: 0480-816 66
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

BB-mottagningen Kalmar

Att snabbt komma igång efter förlossningen är positivt för både mor och barn.

Studier visar att amningen befrämjas i hemmiljö. Därför rekommenderar vi hemgång inom 36 timmar, dock tidigast efter 6 timmar. Detta förutsatt att du och barnet mår bra och att barnet kan suga. Alla barn undersöks av barnläkare innan man får åka hem.

Alla som går hem inom 48 timmar erbjuds ett återbesök på BB-mottagningen.
Vid återbesöket får ni hjälp med amning, barnavård, PKU-provtagning samt möjlighet att gå igenom förlossningsförloppet. Om ni har åkt hem före 36 timmar kommer dessutom en barnläkare att undersöka barnet vid detta tillfälle. Detta speciellt för att lyssna på barnets hjärtljud.

Amningsrådgivning erbjuds under hela amningsperioden. Besök är kostnadsfria första månaden efter barnets födelse, därefter kostar besök hos barnmorska 100 kronor, hos läkare 300 kronor.

Postadress: BB-mottagningen, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar