Det händer på BB

Några av rutinerna på BB-avdelningen.

Amningsobservation

Under vårdtiden på BB så gör barnmorskan amningsobservationer. Det innebär att vi tittar på barnets läge vid bröstet, barnets sugteknik och mammas amningsställning. När du ammar ditt barn på BB så visa oss gärna. Vi ger gärna stöd, råd och tips!

POX-mätning

Av alla barn som föds har knappt 1% någon form av medfött hjärtfel. De allra flesta är av lindrig grad. Knappt 1/3 är mer komplicerade och de är ibland svåra att upptäcka. Vi undersöker därför alla barn numera med s.k. POX-mätning (Pulsoximetri) för att försöka hitta fler tidigt och kunna inleda rätt behandling så tidigt som möjligt.

Läkarundersökning - barnet

Alla barn undersöks av barnläkare innan hemgång. Vid en barnläkarundersökning lyssnar man bl. a. på barnets hjärta och lungor, tittar i ögonen, känner på barntes höfter mm. Undersökningen görs rutinmässigt vid 36h ålder. Går man hem innan 36h ålder får man komma tillbaka för ytterligare en undersökning.

Hörselscreening

Alla nyfödda i Kalmar län erbjuds hörseltest. Hörselnedsättning redan vid födseln är ovanligt och förekommer hos ca 1-2 av 1000 nyfödda. För dessa barn är det dock viktigt att man upptäcker hörselnedsättningen tidigt, att snabbt kunna sätta in hjälpinsatser, för att säkra en bra språkutveckling och kommunikation.

PKU provtagning

Rutinmässigt blodprov som görs på alla nyfödda barn i Sverige. Provet kan tas tidigast vid 48h ålder. Provet analyseras för 24 ovanliga sjukdomar. Mer info på denna länk

Om provet är normalt får ni inget svar, i annat fall kontaktar barnläkare er inom två veckor.