Gynavdelning 5 Kalmar

Telefon: 0480-811 55
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Gynavdelning 5 Kalmar

Den gynekologiska vårdavdelningen, avd 5, finns i Hus 18, plan 4.

Hos oss träffar du läkare, barnmorskor, sjuksköterskor samt undersköterskor. Vi har 10 slutenvårdsplatser vardagar och 7 platser under helgen. När mottagningen stänger bedriver vi även akutmottagning. För rådgivning ring 1177.

Hos oss vistas kvinnor med olika gynekologiska probem och kvinnor med problem under graviditetens första del. Detta innebär att både unga och gamla vårdas hos oss.

Ett antal vårdplatser är avsatta till vård av ögonpatienter.

Postadress: Gynavdelning 5, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar