Specialistmödravård och ultraljud

Vi tar i första hand emot gravida kvinnor med sjukdomar eller tillstånd som medför ökad risk för komplikationer under graviditet eller förlossning.

Ultraljudsmottagningen

Landstinget i Kalmar län erbjuder två ultraljudsundersökningar under graviditeten. Om komplikationer tillstöter kan fler undersökningar erbjudas efter läkarordination.

Vid ultraljudsundersökning i tidig och sen graviditet kan tecken på missbildning eller utvecklingsavvikelse hos fostret upptäckas, detta medför att du/ni får ta ställning till fortsatt utredning. Om du/ni absolut vill undvika en sådan situation bör du/ni avstå från ultraljudsundersökningen.

Vid tvillinggraviditet erbjuds uppföljning enligt särskilt program.

Undvik att ta med barn på undersökningen.

Ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 11-14

Genom att mäta fostrets längd från hjässa till stjärt kan vi med några dagars felmarginal fastställa fostrets ålder och därmed beräknat förlossningsdatum.
Om du/ni så önskar kan man vid denna undersökning också göra en riskbedömning för kromosomavvikelse hos fostret genom att mäta nackuppklarning (NUPP).

Ultraljudsundersökningen kombineras med ett blodprov där man mäter halten av två graviditetshormoner i mammans blod. Ultraljud + blodprov = KUB. Blodprovet kan oftst tas vid inskrivningsbesöket på MHV.

Ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18+0 - 20+0

Undersökningen görs för att upptäcka eventuella missbildningar och fastställa förlossningsdatum för dem som inte gjort en tidig ultraljudsundersökning.
Man tittar på fostrets skalle, ryggrad, bukvägg, hjärta, armar, ben, urinblåsa och magsäck samt moderkakans placering.
Uppkommer misstanke om missbildning/avvikelse görs en mer ingående undersökning av läkare.

Könsbestämning ingår inte i undersökningen.

Ultraljudsundersökning i sen graviditet

Kontroll av fostrets storlek, läge, moderkakans placering, fostervattensmängd samt flödesmätning i navelsträngen görs endast efter ordination av din läkare.

Ultraljudsundersökningen är frivillig!