Fostervattensprov (amniocentes)

Fostervattenprovet utförs efter graviditetsvecka 15

Du kan erbjudas fostervattensprov:

  • vid allvarliga ärftliga tillstånd om man har upptäckt någon missbildning vid ultraljudsundersökning

  •  vid förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse

Provet ingår som en del i utredningen för att säkerställa diagnosen och för att kunna ge ett bättre underlag för information om fostrets prognos och för vidare handläggning.

Tillvägagångssätt:

En mycket tunn nål förs, med ledning av ultraljud, in genom bukväggen till livmodern och 10 ml fostervatten sugs upp. Ingen bedövning behövs. Provtagningen tar mindre än en minut.

Analysering:

Fostervattenprovet undersöker fostrets kromosomuppsättning. med hjälp av en snabbmetod, QF-PCR, analyseras de tre vanligaste kromosomavvikelserna - trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 13 och 18.

Provsvar erhålls inom en vecka och normalt provsvar skickas hem till dig. Vid avvikelser i provsvaret eller vid problem med analysen kontaktas du av ansvarig läkare.

Specifika frågeställningar.

I samband med specifika frågeställningar, om det finns ärftliga kromosomavvikelser i släkten eller vid utredning av avvikelser hos fostret upptäckta i samband med ultraljud, görs en fullständig kromosomanalys på alla fostrets kromosomer.

Analyssvar erhålls inom 3-4 veckor.