Uroterapin - ingång

Uroterapin Kvinnokliniken Kalmar

Telefon:
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Uroterapin

Uroterapeuten gör basalutredningar avseende inkontinensbesvär.

Man behöver remiss t.ex från distriktsläkare.
Uroterapeuten behandlar patienter med urin- och avföringsinkontinens, urinretention och sex- och samlevnadsproblem samt förskriver inkontinenshjälpmedel.
Uroterapeuten bidrar även med utbildning av olika personalkategorier

Postadress: Uroterapi, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar