Hjärtavdelningen Kalmar

Hjärtavdelningen Kalmar

Telefon: 0480-811 30
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Hjärtavdelningen Kalmar

Vi vårdar dig som har fått en hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar eller hjärtsvikt.

Hos oss får du övervakning, utredning och behandling. Vid behov, så utför vi kranskärlsröntgen, insättning av pacemaker samt elkonvertering (vid flimmer).

Telefontid: Måndag-Söndag 07:30-16:30

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Hjärtavdelningen, 391 85 Kalmar