Hjärtintensivvårdsavdelningen Kalmar

Hjärtintensivvårdsavdelningen Kalmar

Telefon: 0480-448 414
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Hjärtintensivvårdsavdelningen Kalmar

Hos oss vårdas och behandlas du som har akut kranskärlssjukdom, som exempelvis hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp.

Till oss kommer du också om du har hjärtrytmrubbningar, lungödem eller någon annan hjärtsjukdom som gör att du behöver övervakas.

Telefontid: Måndag-Söndag 07:30-16:30

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Hjärtintensivvårdsavdelningen, 391 85 Kalmar