Allergiutredning

Allergiutredning: Innan du träffar läkaren kommer du att få göra en pricktest, en spirometri och ett NO-test.

Pricktesten innebär att man droppar allergenextrakt på insidan av underarmarna och därefter för en litet stick i huden med lancett. Testet är inte genomförbart om man tar antihistamintabletter, kortisontabletter eller kortisonkräm 5 dagar innan testning. Antihistamintabletter är t.ex. Clarityn, Loratadin, Kestine, Cetirizin, Zyrlex, Tavegyl, Aerius. Du ska inte heller ta kortisontabletter eller smörja med kortisonkräm på insidan av underarmarna i 5 dagar innan testning. Ögondroppar och nässpray går bra att ta. Är du osäker eller om du inte kan vara utan viss medicin så ring vår sjuksköterska och diskutera detta på 0480-811 78.

Spirometriundersökning görs för att undersöka hur lungorna fungerar. Vid undersökningen mäts hur mycket luft man kan blåsa ut och hur snabbt det går. Man får blåsa i ett munstycke kopplat till en apparat som kallas spirometer. Ibland gör man ett så kallat reversibilitetstest. Då får man andas in ett luftrörsvidgande läkemedel och sedan göra nya mätningar med spirometri efter 15 minuter. Mer utförlig information om undersökningarna hittar du i Vårdguiden 1177.

NO-test är ett utandningstest där man mäter halten av kväveoxid i utandningsluften.