Mag-tarmmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-811 04
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Mag-tarmmottagningen Kalmar

Till oss kommer du som har besvär i mag- och tarmkanalen eller besvär med levern.

Hos oss utreds och behandlas du och läkare tar beslut om uppföljande vård. Sjuksköterskor ger telefonrådgivning till mag-tarmmottagningens patienter.

Telefontid: Måndag-Fredag 09:00-11:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-15:45, Fredag 07:00-13:45

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Mag-tarmmottagningen, 391 85 Kalmar