Avdelning 14:s specialiteter

Njursjukdomar

Olika sjukdomar i njurarna kan medföra att njurfunktionen blir nedsatt eller helt upphör. En skada i njurarna kan vara tillfällig, men ofta blir det bestående. Kronisk njurinflammation och diabetes är några av de vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt. Om en person med kronisk njursvikt inte behandlas, avlider denne så småningom av urinförgiftning (uremi). Man uppskattar att ca 600 personer drabbas av kronisk njursvikt i Sverige varje år.

Sektionsöverläkaren i njurmedicin heter Peter Åkesson

Reumatologi

Enligt WHO omfattar reumatologi alla sjukdomar i rörelseapparaten, som inte är kirurgiska eller ortopediska tillstånd:

Reumatologiska inflammatoriska sjukdomar - inklusive inflammatoriska systemsjukdomar.
Degenerativa sjukdomar i rörelseapparaten.
Mjukdelsreumatism - regionala och generaliserade smärttillstånd i rörelseapparaten.
Reumatiskasymtom, sekundära till andra sjukdomar, tex internmedicinska och endokrinologiska.

Sektionsöverläkaren i reumatologi heter Åsa Häggström.

Endokrinologi

Endokrinologi är läran om hormoner. Ordet hormon är grekiska och betyder budbärare. Det endokrina systemet har en övergripande betydelse för regleringen av kroppens olika funktioner. Hormon är peptider eller aminosyror. En del är komplexa, (ex LH), andra är enkla, (insulin), det finns korta kedjor (TSH), dipeptider (T 3, T 4) och derivat (adrenalin). Olikheterna gör att hormon bildas som får olika specialfunktioner. Hormonerna samarbetar på olika sätt vilket syftar till att hålla kroppen i balans. En brist av en sorts hormon påverkar därför hela kroppen.

Sektionsöverläkare i endokrinologi heter Marianne Fagerberg.